POWIAT LESKI. Dzikie zwierzęta tematem obrad Komisji ds. Bezpieczeństwa

POWIAT LESKI. Zagrożenia mogące wynikać z coraz częstszych spotkań z dzikimi zwierzętami były tematem posiedzenia Komisji ds. Bezpieczeństwa, która wczoraj obradowała w Starostwie Powiatowym w Lesku. Inicjatorem spotkania był mł. insp. Grzegorz Koczera, Komendant Powiatowy Policji w Lesku.

451-296075

Lescy policjanci od początku wiosny otrzymują informacje o aktywności dzikich zwierząt, zwłaszcza wilków i niedźwiedzi, które swym zachowaniem powodują straty w mieniu oraz zagrożenie dla mieszkańców i gości powiatu leskiego. Komendant Powiatowy Policji w Lesku już w kwietniu br. wystąpił z inicjatywą zwołania specjalnej komisji, w celu omówienia tego problemu i podjęcia wspólnych działań mających na celu zapewnienie ludziom bezpieczeństwa.

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Lesku odbyło się drugie już spotkanie, w którym prócz policjantów uczestniczyli m.in. przedstawiciele bieszczadzkich samorządów, nadleśnictw, kół łowieckich i straży pożarnej. Wspólnie zastanawiano się nad rozwiązaniem tego problemu, który już od kliku lat nęka mieszkańców bieszczadzkich miejscowości. Wypracowane zostały rozwiązania, które obligują poszczególne samorządy do udoskonalenia już obowiązujących procedur mających zapewniać bezpieczeństwo.

źródło: KPP w Lesku

foto. KPP w Lesku

03-07-2024


Zaloguj się aby dodać komentarz


| Logowanie